Hellesen, Julius (1823-1877)

København, 17-07-1823 - København, 10-07-1877, maler

Nationalitet: dansk

Virksom: Danmark, Sverige

Uddannelse:

Optaget på  Kunstakademiet, Kbh. maj 1836, i modelskolen dec. 1843; undervist i landskabsmaleri af H. Buntzen.

Udstillinger:

Charl. Forår 1840-46, 1860.

Biografi:

Julius Hellesen kom på Kunstakademiet som 13-årig og debuterede som 17-årig på Charlottenborgs Forårsudstilling. Ved siden af uddannelsen på Akademiet tog han undervisning i landskabsmaleri, som blev hans foretrukne genre. H.

helligede sig det danske landskab og fandt mange af sine motiver i Københavns nordlige omegn. I 1843 udstillede H. endvidere et par malerier fra Nordjylland, ligesom han senere i sit virke som litograf udførte en række sønderjyske motiver til Em. Bærentzens topografiske serie herfra.

Solgte værker