Grove, Nordahl (1822-1885)

København, 12-11-1822 - København, 31-07-1885, maler
Virksom: Danmark

Uddannelse:
Metropolitansk., Kbh. til 1839; elev af Louis Gurlitt; Kunstakad. Kbh. okt.1840-okt.1843, jan. 1844-okt.1844.

Rejser og udlandsophold:
Paris 1855 (verdensudst.).

Stipendier og udmærkelser:
Reiersens Fond 1855; Akad. 1864, 1867.

Udstillinger:
Charl. Forår 1842-52, 1854-85; Nord. Udst., Kbh. 1883; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Biografi:
Frits Nordahl Grove malede navnlig landskaber, heraf mange fra egnen omkring Søllerød. Billederne, der ofte er af topografisk karakter, er detaljerede, med en dæmpet farveholdning og en let skyggelægning. De tidlige billeder er udført med en fin pensel, mens de senere er noget løsere i strøgene. Grove udførte tillige en del landskabslitografier og tegnede forlæg til portrætlitografier. I 1872 udførte han 2, måske flere, skibsportrætter for den danske skibsreder Chr. Thaae.

Solgte værker