Foss, Harald (1843 - 1922)

Foss, Harald Frederik, 1843-1922, maler. *21.8.1843 i Fr.cia, ?15.2.1922 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Toldass. og fotograf, senere billedskærer Hans Wilhelm Voss (efter 1864 Foss) og Vilhelmine Sofie Støckelbach. ~1° 5.12.1874 i Ørslev Kloster med Anna Elisabeth Christine Holcha Hansen, *20.5.1849 i Hobro, ?31.5.1881 på Fr.berg, datter af købmand Nicolai Chr. H. og Mathilde Hansine Møller. ~2° 4.5.1894 i Ribe med maleren Petra Frederikke Fischer, *4.5.1862 smst., ?15.7.1938 i Gent., datter af adjunkt Jean Arnold F. og Emilie Pauline Frederikke Thormann.

Biografi

Harald Foss viede landskabsmaleriet sin interesse allerede fra de unge år og fortsatte den romantiske og senromantiske tradition fra Vilhelm Kyhn.

Landskaberne er især fra Jylland, hvor bakkelandskaberne fra Silkeborgsøerne og Rebild særlig har fanget hans interesse.

I billederne er der som oftest udsigt til bakket terræn, hvilket også gælder landskaberne fra andre lokaliteter, som f.eks. fra Skåne eller Nordjylland. Farveholdningen er traditionel, lokalfarven dyrkes gennem hele hans oeuvre. F. kunne dramatisere landskaberne, f.eks med en kuperet forgrund og himle med skyformationer i bevægelse. Staffagen kan være hytter, trykket ned i landskabet. F. undgik lige horisonter og søgte det slyngede og afvekslende i landskabernes kontur.

Han har malet meget indtagende studier i det lille format, men han magtede ikke at omsætte sine kompositioner i store formater og gøre dem monumentale. I de bedste af landskaberne når han Kyhn.

Uddannelse

Elev af Vilhelm Kyhn 1861; Kunstakad. Kbh. 1863-67; elev af P.C. Skovgaard, hos hvem han boede vinteren 1870-71.

Rejser og udlandsophold Tyskland, Østrig, Italien (Rom) og Frankrig (Paris) 1879- 81.

Stillinger og hverv Videreførte Vilhelm Kyhns tegnesk. for kvinder (med statsstøtte).

Stipendier og udmærkelser Akad. 1867, 1879, 1880; Sødrings Pr. 1867; Aarsmed. 1 1888; 2 (Eckersberg Med.) 1889; titulær prof. 1901.

Udstillinger Charl. Forår 1865-79, 1881-1922; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst, Kbh. 1901; Landsudst., Århus. 1909; Foren. for Nat. Kunst 1914, 1923, 1926; Charl.borg 1923 (mindeudst.); Septemberudst. 1922; Hvad Forum udelod, Kbh. 1931; Danmarksbilleder, Sopienholm 1977-78; Skynd dig, kom om føje År, Blichermus., Herning 1982. Auktioner: 27.1.1879; 19.10.1885; 14.10.1891; 25.9.1922 (dødsbo). Værker Hedevej ved Hadsund (1867, Stat. Mus. for Kunst); Fra Mariager Fjord (1867, smst.); Rebild Bakker (1867, Fyns Kunstmus.); Fra Skäralid, Skåne (1873, Aarhus Kunstmus.); Lyngbakker ved Ry (1887, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over Salten Langsø (1888, Fyns Kunstmus.); Tågen letter over skovene ved Himmelbjerget, tidIig efterårsmorgen (1895, Stat. Mus. for Kunst); Gjern Bakker (1908, Randers Kunstmus.); Fjordlandskab (1912, Aarhus Kunstmus.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Selvbiografi, Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, bd. 40, 1947; 41, 1948; 42, 1949; 43, 1950.

Litteratur Pol. 14.5.1904 (Viggo Stuckenberg); Berl. Aft. 12.3.1904; Pol. 21.8.1913 (Nic. Lützhøft); F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; H. Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935; R. Magnussen: Godfred Christensen, 1939, 41; Fra Holbæk Amt, 1951; Personalhist. Tidsskr., 13. rk. II, 1953; Kunst, marts 1958; K. Voss: Skagensmalerne, 1975; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens h

Solgte værker