Fischer, August (1854 - 1921)

København, 11-03-1854 - København, 06-06-1921, maler
Nationalitet: dansk

Uddannelse:
I lære hos billedskærer G. Lamberg; dimitt. fra Tekn. Sk. til Kunstakad. Kbh. marts 1869, opt. sept. s.å.; afg. som maler 1874; endv. elev af P. S. Krøyer.

Rejser og udlandsophold:
Tyskland 1881; Spanien og Italien 1883-84; derefter jævnligt på rejse, især til Sydtyskland og Italien.

Udstillinger:
Charl. Forår 1874, 1876, 1879-93, 1895-1905, 1919-22; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Biografi:
August Fischer kendes især som arkitekturmaler. Motiverne er gamle, maleriske huse og bypartier, ofte fra udlandet, f.eks. Nürnberg, Rothenburg, Hamborg, Lübeck, Venedig og Firenze.

De danske motiver fandt han hovedsageligt i Ribe, bl.a. i perioden 1918 -1919 -  men også motiver fra Ebeltoft og København er blandt hans motivverden.

Han har tilmed også malet interiører og landskaber.

Endvidere kendes der akvareller fra hans hånd, f.eks. fra Skodsborg Badehotel, og der er enkelte tegninger bevaret.

Den yngre bror Paul Fischers, med de velkendte Københavnermotiver, syntes på de udenlandske kunstauktioner i 1980erne at have smittet af på den ellers generelt lidt oversete maler.

Billeder af August Fischer blev således udbudt på engelske auktioner i 1980'erne til pæne priser.

Solgte værker