Dorph, Anton (1831-1914)

Andet navn: Anton Laurids Johannes Dorph
Horsens, 15-02-1831 - København, 12-01-1914, maler
Nationalitet: dansk
Virkested: Danmark

Uddannelse:
Første kunstn. vejl. hos N. Habbe og J.C. Dahl; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1845 (C.W. Eckersberg, W. Marstrand 1849-50); lille sølvmed. 1849; st. sølvmed. 1850; malede efter model hos Th. Couture i Paris 1854.

Rejser og udlandsophold:
Over Berlin og Dresden til Norditalien og Paris 1854; over Hamburg til Holland, Belgien, Paris og Sydfrankrig 1859; Rom vinteren 1860- 61.

Stipendier og udmærkelser:
Neuhausens Pr. 1857; Akad. 1859, 1860; medl. af Kunstakad. 1871; titulær prof. 1893.

Udstillinger:
Charl. Forår 1849-54, 1856-60, 1862-87, 1889-94, 1896-1901, 1903-07, 1909, 1914.; Charl. Eft. 1905; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst. Paris 1878, Chicago 1893; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909.

Biografi:
Anton Dorph er en af flere danske malere, som i perioden mellem 1850 og 1870 orienterede sig mod europæiske forbilleder. Trods undervisningen hos C.W. Eckersberg og V. Marstrand er han mere beslægtet med, hvad eftertiden har kaldt salonmalerne, især de franske, belgiske og tyske, end med den generation (Christen Dalsgaard m.fl.), der videreførte den danske tradition fra før 1850. Dorphs motivkreds, og i et vist omfang også stil, er tydeligt beslægtet med ungdomsvennen Carl Blochs. Typisk for dem begge er den lange række af genremotiver med gammelnederlandske forbilleder, samt det religiøse historiemaleri. Derudover blev Dorph en kompetent portrætmaler. Selv om han aldrig fik et tilsvarende gennembrud i samtiden som Bloch, opnåede Dorph en ikke ringe popularitet. Hans fiskerfremstillinger fandtes som reproduktioner i et stort antal hjem; et af disse er muligvis det første eller et af de første eksempler på danske olietryk. Af bestillingerne på nye altertavler i anden halvdel af 1800tallet gik et ikke ringe antal til Dorph Mere end 50 religiøse kompositioner blev det til. Denne væsentlige del af Dorphs produktion kendetegnes af en enkel og rolig figurstil, formentlig inspireret af Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke i København, letfattelighed og en blanding af lyrisk lethed og blid alvor. Et fælles forbillede for Bloch og Dorph synes her at være den franske maler Horace Vernet, hos hvem man finder samme tendens mod en rigeligt sødladen, glansbilledagtig kolorit og fortælleteknik.

Solgte værker