de Tengnagel, F. (1781-1849)

Andet navn: Frederik Michael Ernst Fabritius de Tengnagel.

Vejlegård, Fyn 02-01-1781- København, 27-05-1849, maler

Uddannelse:
Uddannet i militæret; privatelev af J.P. Møller fra 1813.

Stipendier og udmærkelser:
Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1827, medl. 1828.

Rejser og udlandsophold:
Tyskland, bl.a. Dresden, hvor han besøgte J.C. Dahl, 1823.

Udstillinger (bl.a.):
Charl. Forår 1820-49; Universitetets Udst., Kbh. 1843; Nord. Udst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstværker fra det 18. og 19. Aarh. i Kunstakad., Kunstforen., Kbh. 1929; Da. kunst 1825-1855, smst. 1975; Storm og stille, da. marinemalere gennem 200 år, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Det kultiverede landskab, Gl.Holtegaard m.fl. 1988.

Biografi:
F.M.E. Fabritius de Tengnagel var over 30 år gammel, da han besluttede sig til at blive kunstner. Den høje alder var formodentlig årsagen til, at han ikke søgte ind på Kunstakademiet, men blev privatelev af J.P. Møller, og han valgte lige som denne landskabsmaleriet som fag. Af stor betydning var hans møde med J.C. Dahls kunst. I nogle tilfælde, som f.eks. ”Egn fra Töplitz” fra 1824, har han direkte overtaget motiver fra den norske maler. Som periodens eneste danske maler specialiserede han sig i vinterlandskaber, men var i øvrigt ikke nyskabende. Hans motiver er kun i begrænset omfang baseret på et personligt naturstudium, og de har ofte et skabelonagtigt præg. Han var en uhyre produktiv maler og opnåede et stort salg i samtiden. Men af eftertidens smagsdommere har han ikke fået tildelt nogen central rolle i periodens kunst.

Solgte værker