Buntzen, Heinrich (1802-1892)

Heinrich Buntzen (Weilbach oplysninger)

Genealogi Buntzen, Heinrich Christian August, 1803-1892, maler. *29.9.1803 i Kiel, ?12.1.1892 i Ordrup, begr. i Gentofte. Forældre: Marskandiser Johan Ditlev B., og Margrethe Sievertsen. ~28.6.1833 i Kbh. med Caroline Birgitte Hansen, *26.12.1805 smst., ?4.2.1882 smst., datter af blokmager Nicolai H. og Frederikke Christine Hess(e).

Biografi Heinrich Buntzen helligede sig næsten udelukkende landskabsmaleriet.

Han havde som ung en vis berøring med Eckersberg-skolen, men synes også at være påvirket af en ældre landskabstradition gennem Fr. Fabritius de Tengnagel. I slutningen af 1830rne gav han sig til at male storslåede danske landskabsmalerier ligesom de unge nationalromantiske landskabsmalere.

Efter udlandsrejsen malede han en række tyske landskaber, men fortsatte ellers med de danske motiver resten af livet.

Hans minutiøse gennemarbejdning af alle detaljer vakte beundring i samtiden, men forekommer nu at være tør og pedantisk.

Uddannelse Håndværksudd. i Kiel samt. vejledn. fra brdr. Bünzow og selvstudium (kopiering af Waterloos raderinger); Kunstakad. Kbh. 1821 (J.L. Lund og J.P. Møller), elev på gipsskolen 1827, nævnes endnu 1829.

Rejser og udlandsophold Via Dresden og München til Rom 1839- 42.

Stillinger og hverv Stipendier og udmærkelser Fonden ad Usus Publicos 1839-40; Akad. 1840- 41.

Flere præm. i Kunstakad. konk. for landskabsmalere 1823-28; agreeret ved Akad. 1845; medl. 1850; Sødring livsvarigt fra 1868; titulær prof. 1863.

Udstillinger Charl. Forår 1824, 1827-31, 1833-35, 1837-38, 1840-45, 1850, 1854, 1857, 1863, 1867-69, 1874-84, 1889, 1892; Univ. udst., Kbh. 1843; Nord. Udst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Villa Borghese, Palazzo Braschi, Rom 1966-67; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982. Værker Parti ved Bakkehuset (1826, Bakkehusmus.); Marialyst på Frederiksberg (1828, Kbh. Bymus.); Skovparti ved Charlottenlund (ca. 1831, Stat. Mus. for Kunst); Parti ved Taarbæk (1835, smst.); Skovrigt landskab (1839, smst.); Dansk landskab (München 1840, Thorvaldsens Mus.); Fra Villa Borgheses have (Kbh. 1843, smst.); Nysø (1843, smst.); Dansk landskab (1844, smst.); Landskab, motiv fra Hellebæk (1850, medl.stk., Kunstakad.).

Litteratur Dansk Kunstblad, II, 1838, 77; Kjøbenhavnsposten, 6.5.1841; K.F. Wiborg: Konstudstillingen 1841, 36-38; Berl. Tid. 31.3.1890, 13.1.1892, 7.10.1892; Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 214; 254, 330; Ch. Been og E. Hannover: Danm. Malerkunst, 1902-03; F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 200; Pers.hist. Tidsskr., 7. rk. V, 1921, 131, 141f; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm. 1750-1875, 1935; Lilli Martius: Die schlesw.- holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Steffen Linvald i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd. 1, 1947-49, 588-91; samme, bd. 4, 1954-57, 425; Karl Madsen: J.Th. Lundbye, 1949; Lisbet Balslev Jørgensen i: Tilegnet Mogens Koch, 1968, 49, 52; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Künstlerlexikon, Bredstedt 1984; Knud Voss: Guldaldermalerne, 1976; Laura Jacobs

Solgte værker