Bredsdorff.J.U(1845-1928)

Bredsdorff, Johan Ulrik, 1845-1928, maler. *22.5.1845 i Vester Skerninge, død.15.8.1928 i Usserød, begr. i Birkerød.

Biografi

Johan Ulrik Bredsdorff var landskabsmaler i Kyhns tradition. Han var nær ven med Godfred Christensen, og B.s arbejder har flere ligheder med den landskabstradition, han repræsenterer.

Billederne er ofte taget i en tæt underskov med sollys gennem grenværket og rislende kilder og åer.

Dog har hans billeder en noget tør, men ret nydelig maner, men opviser ingen hverken tekniske eller motivmæssige nydannelser inden for den danske landskabstradition.

Udstillinger af hans arbejder, arrangeret af Frode Eskesen, blev afholdt forskellige steder i Jylland og Nordtyskland i 1890erne.

Uddannelse Polytekn. Læreanst.; elev af Vilhelm Kyhn; Kunstakad. Kbh. 16.10.1868, opr. i modelsk. (F. Vermehren), som han forlod maj 1876.

Rejser og udlandsophold Schweiz 1877; Norge 1887; senere 2 rejser til Italien. Stillinger og hverv Tegnelærer ved Birkerød Kostsk.

Stipendier og udmærkelser Charl.udst. studiehjælp til unge kunstnere 1873, 1880; Akad. 1887; Raben-Levetzau 1896; Sødrings Legat for livstid 1909. Sødrings Pr. 1876.

Udstillinger Charl. Forår 1870, 1872-1929; Chicago 1893, Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1905; Landsudst. Aarhus 1909; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Søllerød i det lokalhist. mal., Gl. Holtegaard 1982; Hav og fjord, Fåborg 1983.

Separatudstilling: Carlsen, Kbh. 1920. Værker Strandparti ved Ny Kalkbrænderi (1871); Flensborg Fjord (1874); Aften ved Sæbygård (1878, Randers Kunstmus.); Vinterdag i landsbyen, klar frostdag med sol (1885); Vinterlandskab med kane (1889); Fjordbillede, udsigt fra Nonnebakken ved Munkebjerg (1891, Vejle Kunstmus.); Gadekæret i Kajerød, (1891/93, Stat. Mus. for Kunst); Den gamle Bispegård i Ribe (1904, Ribe Kunstmus.); Bondegård, vinter (Vejen Kunstmus.); tredelt maleri med Ribe Domkirke (1907, Vejle Kunstmus.).

Litteratur Pol. 21.2.1902 (N.V. Dorph); Kunstmus. Aarsskr. 1916, 158; Pol. 10.7.1928 (interv.); Nat.tid. 16.8.1928 (Th. Faaborg); Pol. 16.8.1928 (nekr.); Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Auktioner: Kbh. 29.9.1884; Charl.borg 10.12.1894; smst. 22.2.1909; Kbh. 20.2.1912; 6.12.1915. Breve (Det kgl. Bibl.).

Solgte værker