Boesen, Johannes (1847-1916)

København, 05-08-1847 - Hellerup, 14-09-1916, maler
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark

Uddannelse:
Elev af Emmerik Høegh-Guldberg ved Tegnesk. i Aarhus; opt. Kunstakad. Kbh. okt. 1863; modelsk. okt. 1867, forlod denne april 1871; elev af P.C. Skovgaard.

Rejser og udlandsophold:
Bornholm 1876; Tyskland, Tyrol, Italien, Frankrig 1879-80; Tyskland, Holland, Belgien og Schweiz 1886.

Stipendier og udmærkelser:
Neuhausens Pr. 1869; Sødrings Pr. 1874; Neuhausens Pr. 1875; Kultusministeriet 1886; Aarsmed. 1 1894; Sødrings Legat for livstid fra 1916.

Udstillinger:
Charl. Forår 1868-92, 1894-1917; Kunstnerforen. af 18. November, 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kleis 1892; verdensudst. Chicago 1893; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Aarhus 1909.

Biografi:
Johannes Boesen helligede sig landskabet, især romantiske og stemningsfyldte skovbilleder med søer og træer. Typisk danske, blide landskaber fra frodige egne, ofte forårs- og sommerstemninger. Billederne afspejler og fortsætter traditionen fra Vilhelm Kyhn og har i de bedste af billederne og skitserne ligheder med f.eks. Godfred Christensen.

Solgte værker