Bøgh, Carl (1827-1893)

Om kunstneren:

Carl Henrik Bøgh København, 03-09-1827 - København, 19-10-1893,

maler Uddannelse: Malersv. 1849; Kunstakad. Kbh. fra 1851; malersk. fra 1852; en tid elev af J.L. Lund.

Rejser og udlandsophold: Düsseldorf, Bruxelles, Antwerpen og især Paris 1861, 1862; siden Wien; Norge, Sverige fl. gange. Stipendier og udmærkelser: Neuhausens Pr. 1857; rejsestip. 1861, 1862; titulær prof. 1873.

Udstillinger: Charl. Forår 1854-83, 1885-94; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952.

Biografi: Carl Bøghs tidlige arbejder var overvejende folkelivsskildringer af anekdotisk art. Siden blev dyremaleriet hans egentlige virkefelt, men også her er især de tidlige værker præget af fortællende detaljer, som f.eks. i Fra Trommesalen. En del værker blev til på Gl. Estrup, hvor han årligt var gæst i 1880erne og fandt sine motiver i det omgivende landskab, som for ham var essensen af nordisk natur.

Malerierne er omhyggeligt gennemarbejdede og detaljerige, men mangler ofte dybde i farven. Hans seneste billeder mangler det præg af umiddelbar oplevelse, der kendetegner værkerne fra Gl. Estrup.

Solgte værker