Bille, Carl (1815 - 1898)

København, 20-02-1815 - København, 14-11-1898, marinemaler
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark

Uddannelse:
Sejlmagersvend; som maler en tid elev af Carl Dahl, i øvrigt autodidakt.

Stipendier og udmærkelser:
Akad. 1868.

Udstillinger:
Charl. Forår 1854-55, 1857-71, 1873-88, 1890-91; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942 (jub.udst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1883; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Nord. målare i Arildsläga, Krapperups Mus. 1987.

Biografi:
Carl Bille var lidt ældre end de berømte marinemalere fra 1800-tallets midte og videre frem, men kom senere i gang. Han var udlært sejlmager og stod til søs i flere år, inden han blev maler. Bille var selvlært, bortset fra vejledning af en kollega Carl Dahl, som havde været medhjælp hos Eckersberg. Erindringer om dennes mariner er tydelige i hans tidlige arbejder. Billes liv er ikke meget oplyst. Sigurd Müller beretter om lange rejser til oversøiske lande. I alt fald udstillede han i begyndelsen af 1860erne billeder med motiver fra Nordamerika og Kina og senest, 1869, fra "Øen Marotimo". Om disse billeder grunder sig på selvsyn er ikke til at sige. De store rejser kan være foretaget, mens han endnu var sømand. I alt fald har han ikke manglet opfindsomhed, hans motivkreds blev stadig større med skibskatastrofer, søslag, alle slags skibe i alt slags vejr, set og malet i den romantiske ånd. I de senere år udstillede han også billeder fra Atlanterhavet, Middelhavet, Norge og Holland.

Solgte værker