Aagaard, C.F (1833 -1895)

Weilbach oplysninger

Genealogi Aagaard, Carl Frederik, 1833-1895, maler og dekorationsmaler. *31.1.1833 i Odense, ?2.11.1895 i Kbh., begr. smst. (Holmens).

Forældre: Skomagerm. Ole Aa. og Ane Ursula Thrane. ~1.7.1858 i Kirke Såby med Anna Emilie Eline Pio, *9.4.1836 i Kbh., ?5.12.1929 smst., datter af hornblæser ved Jyske Jægerkorps Pierre Theodor P. og Hansine Vilhelmine Thomsen.

Biografi C.F. Aagaard gik på akademiet samtidig med, at han lærte træsnit og radering hos sin bror og dekorationsmaleri hos G.C. Hilker.

Han forlod akademiet for at blive elev hos en af Guldalderens hovedskikkelser, landskabsmaleren P.C. Skovgaard.

Aa.s motiver var især naturskildringer fra Mølleåen, Rådvad eller fra hans bopæl på Østerbro, og han var tydeligt påvirket af Skovgaards national-romantiske naturopfattelse, detaljerede gengivelse og understregning af de skiftende lysforhold i naturen.

Aa. arbejdede tillige som dekorationsmaler. Først under G.C. Hilker og Heinrich Hansen og senere mere selvstændigt. P.C. Skovgaard, der hørte til kredsen omkring N.L. Høyen og de nationalliberale politikere, formidlede Aa.s kontakt til Orla Lehmann, som gav ham den første selvstændige opgave, grisaillemaleriet Ægirs gæstebud.

Aa. fik større og større opgaver og ledede bl.a. udsmykningsarbejdet i Århus Domkirke, på Det kgl. Teater og Dagmarteatret, der var en miniudgave af Det kgl. Teater. Dekorationsarbejdet blev ofte udført som et samarbejde mellem flere kunstnere, hvor Aa. udførte landskaberne, mens andre malede figurerne. I Det kgl. Teater blev Kongeværelsets loft udsmykket i pompejansk stil, og på væggen ved siden af indgangsdøren malede Aa. et romantisk landskab. Akropolistæppets musastatuer og amoriner blev malet af Otto Bache, landskabet af Aa. De ni muser i tilskuerrummets loft blev dog udført af Aa., men efter Constantin Hansens forlæg. Interiørdekorationerne blev malet som frie stilkopier i tidens historicistiske smag, pompejansk, nyrenæssance og nordisk stil, og blev udført med sans for malerisk effekt, komposition og figurtegning.

Uddannelse Malerlære hos malerm. Prange, Odense 1847-1852; Odense tegnesk.; Kunstakad. Kbh., gipssk. okt. 1852; elev af G.C. Hilker; af xylograf Johan Peter Aagaard (Fa. Kittendorff & Aagaard); af P.C. Skovgaard.

Rejser og udlandsophold Paris, Italien 1870-71, 1875-76; Norge 1876.

Stillinger og hverv Medl. af Charl.borgs Udst.kom. 1873-79; af Akad. 1874-1883; af plenarforsaml. smst. fra 1887; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov.; æresmedl. smst.; næstfmd. for Foren. Fremtiden.

Stipendier og udmærkelser Neuhausens Pr. 1857; Akad. 1860, 1869-70; Sødrings Pr. 1865; Ancker 1875; titulær prof. 1892.

Udstillinger Charl. Forår 1857-96; Kgl. Akad., Sth. 1866; Nord. Udst. 1872, 1888; Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst., Lübeck 1896; Raadhusudst., Kbh. 1901; Hundested Rådhus 1985; Vejle Kunstmus. 1986; Krapperup Mus. og Konsthall 1987. Værker Malerier: Fritvoksende markblomster (Neuhausens Pr. 1857); Udsigt fra Østerbros Dossering over Blegdammen (1861, Kbh. Bymus.); Sankt Mortens mølle (1865, Roskilde Mus.); Rimfuld efterårsmorgen (Sødrings Pr. 1865); Efterårsmorgen, Jægersborg Dyrehave (1866, Stat. Mus. for Kunst); Haven ved Gl. Kalkbrænderigård (1875, Kbh. Bymus.); I skoven (1880, Reykjavík Mus.); Da. landskab (1880, Nordjyll. Kunstmus.); Stranden ud for Rosenvænget (ca. 1880, Kbh. Bymus.); En keglebane, Sæbyskoven (1882, Nat.mus., Sth.); Solnedgang, Saltholm (1889, Aarhus Kunstmus.); Classens Have (1889, Kbh. Bymus.); Strandparti, Saltholm (1890, Nordjyll. Kunstmus.); Parti fra Hallands Väderö (1892, Fyns Kunstmus.); Classensv. (1895, Kbh. Bymus.); Amfiteatret i Taormina, Sicilien (1895, Fyns Kunstmus.). Interiørdekorationer: Ægirs gæstebud (grisaillemal. efter Constantin Hansen, ca. 1857, Vejle Amtsgård); Landbohøjsk. (1857-59, s.m. Georg Hilker); Kbh. Univ. (ca. 1860, s.m. samme); Chr. IVs kapel, Roskilde Domk. (1864-66, s.m. Wilh. Marstrand og Heinrich Hansen); Frijsenborg (1865-68, s.m. Otto Bache, Aug. Jerndorff og Hans J. Holm); loft, Det kgl. Teaters tilskuerrum (1873-78, s.m. N. Fristrup og Carl Lund); Akropolistæppet, smst. (1874, s.m. Otto Bache); Kongeværelset, smst. (1878, ikke bev.); runde foyer, loft i kongelogens salon, smst. (1881); Århus Domk. (1877-82, s.m. N. Fristrup); Dagmarteatret (1883, ikke bev.); National (ikke bev.); teaterdek., Casinoteatret. Illustrationer: Årets tolv måneder, 1866 (billedbog); Chr. Winther: Billedbog for store og små, 1871. Andet: Polykromt dekoreret vase (1884, Den kgl. Porcelainsfabr.).

Litteratur Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Tidsskr. for Kunstindustri, 1886, 36; Erik Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 109-12; 1902-3, 92f; Pol. 3.11.1895; 4.11.1895; Berl. Tid. 4.11.1895; F. Meldahl og P. Johansen: Det kongelige Akad. for de Skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 449, 454; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Steffen Lindvald i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., bd. 2, 1949-52, 582f; S. Danneskiold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953, 42; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956, 201, 204; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm.ark.), 1979; P.J. Riis: Akropolistæppet, 1982, 13, 17f, 21, 23, 28; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 44, 89; Laura Jacobsen: Søllerød set med malerøje, 1983; Lise Funder: Da. Teaterbyg. 1870-1910, 1986, 29, 36-39, 41f, 49; Nina Damsgaard i: Kat., Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986; kat., Konstnärerna hos Mor Cilla, Krapperup Mus. og Konsthall, 1987, 8, 57; Ole Nørlyng: Apollons mange masker, 1998. Tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.); tegn. (Kunstindustrimus.).

Solgte værker