Jespersen, Henrik (1853-1936)

Jespersen, Henrik Gamst, 1853-1936, maler. *20.8.1853 i Undløse, død 17.2.1936 på Fr.berg, begr. smst. 

Biografi

Henrik Jespersen specialiserede sig i landskabsmaleriet, ofte med anvendelse af kraftige og interessante lysvirkninger, som f.eks. solop- og nedgange.

Hans udgangspunkt var det senromantiske landskabsmaleri, repræsenteret ved Vilhelm Kyhn og Janus la Cour.

Den romantiske holdning blev blot bestyrket ved rejser og ophold i Alperne og på den jyske hede.

Hans maleriske behandling blev efterhånden friere og penselføringen bredere. På sine ældre dage dyrkede han endvidere blomstermaleriet.

Uddannelse

Præliminæreksamen 1869; cand.polyt. 1878; ansat som bogholder og samtidig elev af Vilh. Kyhn, dimitt. af denne;

Kunstakad. Kbh. juni 1879, alm. forb.kl. og modelsk. til og med okt. kvartal 1882 (ingen afg.).

Rejser og udlandsophold

Tyrol 1886, 1887, 1888, 1890, 1895; Norge 1894, 1915; Italien 1896-97 (Rom og Assisi), 1900 (Portofino), 1910 (Ventimiglia); Tyskland 1902 (Würtemberg); Sverige 1905, 1913, 1929; Schweiz 1906, 1908, 1913, 1914; Paris og London 1907; Berlin 1911; Grækenland (Korinth) 1916, 1917, 1923.

Stillinger og hverv

Bogholder og kasserer ved Østsjæll. Jernbaneanlæg 1878-79; medl. af Akad. Plenarforsaml. 1903-21; af Udst.kom. ved Charl.borg 1907- 08.

Stipendier og udmærkelser

Sødrings Pr. 1884; Neuhausens Pr. 1889; Akad. 1890, 1895, 1896; Aarsmed. 1 1895, 2 1903 (Eckersberg Med.); bronzemed. Paris 1900.

Udstillinger

Dec.udst., Charl.borg 1880; Charl. Forår 1881-1936; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921, 1933, 1936 (mindeudst.), 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kleis' Høstudst. 1892; verdensudst. Chicago 1893, Paris 1900; Expo. universelle, Antwerpen 1894; Kleis' Martsudst. 1895; Die grosse nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909; da. udst., Budapest 1936, Bukarest 1936; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1888, 1893; Winkel & Magnussen, Kbh. 1908 (s.m. Ludovica Kabell Rosenørn), 1909, 1910; Fru Vige, Kbh. ca. 1919; Bergenholz Kunsthdl., Kbh. 1920; Charl.borg 1930, 1936 (mindeudst.); desuden udst. i Innsbruch, München og Budapest. Auktioner: 29.2.1892; 6.2.1911; 9.2.1925.

Værker

Gråvejrsdag på Stevns Klint (1884, Sødrings Pr.); Landskab med vid udsigt og skiftende belysning (1889, Neuhausens Pr.); Diset efterårsdag på Ansager Hede (1889, Hirschsprung); Solopgang over Stege (1894, udst. Antwerpen s.å.); I bøgeskoven ved solnedgang (1895, Aarsmed.); Solopgang over en lille kystby (1895, Stat. Mus. for Kunst); Romersk aften (1898-99, Nat.mus., Sth.); Mild oktoberdag ved en å i Vestjylland (1901); På heden (1903, Eckersberg Med.); Selvportræt (pastel, 1906); Bjergensomhed (1909); Nordjysk landskab med bortdragende byge (1910); Solopgang over heden med rim (udst. i München og Budapest).

Litteratur

Pol. 14.5.1894 (E. Hannover); 1.4.1899; 1.7.1900 (Mylius Erichsen); 18.2.1936 (K. Pontoppidan); Berl. Tid. 2.7.1900; 19.1.1919; 31.12.1935; Hver 8. Dag 20.5.1921 (selvbiogr. oplysn.); Jyske Tid. 17.11.1929 (interv.); Ekstrabl. 7.11.1930 (interv.); B.T. 12.11.1930 (Houmark); Nat.tid. 6.11.1930 (Th. Faaborg); Lollands Posten 1.1.1936; Retsstats-Bl. 19.2.1936; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Auktionskataloger: 20.3.1937; 27.5.1937.

Solgte værker