Lützen, N.A.(1826-1990)

Artist Description

Hans forældre var gårdejer og exam.jur. Hans Erhard Saabye Lützen (1801-1873) og Frederikke Christiane Møller (1802 - 24. september 1890). Han kom 1842 i malerlære i København og begyndte på samme tid at gå på Kunstakademiet, hvor han 1851 blev elev af modelskolen. I 1846-47 gjorde han en rejse til Tyskland som dekorationsmaler og opholdt sig navnlig i Dresden. Det var først efter denne rejse, at han lagde sig efter figur- og dyrmaleriet under J.L. Lunds vejledning. Samtidig arbejdede han i Krigsministeriet for at fortjene sit ophold, indtil han kunne underholde sig som kunstner. I årene 1850 til 1854 udstillede han næsten udelukkende portrætter, dels tegnede eller malede i oliefarve, dels miniaturmalerier. Efter den tid kastede han sig med forkærlighed over landskabs- og dyrmaleriet; men malede også altertavler til landsbykirker. Foruden enkelte mindre rejser for egen regning var han i 1867 i Paris med understøttelse af Den Reiersenske Fond, for at se verdensudstillingen der, og i 1873 ved wienerudstillingen. Familien Lützen var i flere generationer tilknyttet godset Pederstrup og familien Reventlow, men dette var ikke nok til at sikre Lützens tilværelse. Lützen kunne i 1870'erne i svigtende grad leve af sin kunst, og derfor lagde han sig i sine senere år efter konserveringsfaget og fik i 1877 en offentlig understøttelse for i München at sætte sig ind i den nyere fremgangsmåde ved restaureringen af malerier. Han udstillede sidste gang 1880. Han døde den 20. september 1890.

Contact us

Vestjysk Kunstgalleri

Opening hours

  • Monday14:00-17:00
  • Tuesday14:00-17:00
  • Wednesday10:00-13:00
  • Thursday14:00-17:00
  • Friday14:00-17:00
  • Saturday10:00-13:00
  • SundayBy appointment

Changes in Opening Hours

open as usual!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook & Instagram!

Follow our latest activities, contests, and news. We presents competitions and and good offers with discounts for all who have "liked" our facebook profile.
Read more