Melbye, Vilhelm (1824-1882)

Kunstner beskrivelse

Helsingør, 14-05-1824 - Roskilde, 06-10-1882, maler

Nationalitet: dansk

Virksom:  Danmark

Uddannelse:

Handelslære; elev af broderen Anton Melbye; Kunstakad. Kbh. 1844-47; perspektivundervisn. (Carl Dahl).

Rejser og udlandsophold:

London; Island 1847; Düsseldorff og Paris 1848-49; London, Frankrig, Spanien, Portugal, Nordafrika 1851-53; bosat i London ca. 1853- 66.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. Forår 1847-51, 1856, 1862-63, 1868-76, 1878-81, 1883; Konstakad., Sth. 1850, 1870; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1882; Expo., Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1882, 1942; Rådhusudst., Kbh. 1901; Bergen 1914.

Biografi:

Vilhelm Melbye var som ung ansat i et handelshus i København og fik derigennem et lignende arbejde i London. Han forlod pladsen og rejste tilbage til København. En tid ernærede han sig som sprog- og skrivelærer, før han blev optaget på Kunstakademiet. Melbyes tidlige billeder er motiver fra fødebyen Helsingør, prospekter fra Sundet og fra de små fiskerlejer omkring byen. Et gennembrud for ham som marinemaler var Christian VIIIs køb af En dansk lodsbåd i uroligt vejr. I baggrunden Kullen. I 1847 fik han lejlighed til at komme på sejlads til Island med korvetten Valkyrien. Hans iagttagelser af havet i skiftende vejr nedfældede han i talrige skitser. Inden Melbye i 1848 tiltrådte sin udenlandsrejse malede han i Skagen. Ligesom broderen valgte han at lade sig videreuddanne gennem ophold i Tyskland og siden Paris, hvor han blev elev af marinemaleren Théodore Gudin, kendt for sine dramatiske søstykker. Siden ernærede han sig med succes som marinemaler i London, hvor han en årrække var bosat, hvorefter han slog sig ned i sin kones fødeby, Roskilde. Melbye repræsenterer den samme romantiske marinegenre med dramatiske virkninger som broderen Anton Melbye Både i malemåde og motivmæssigt lå han denne nær, malede således Eddystone Fyrtårn, som broderen tidligere havde gengivet, men han besad ikke den samme tekniske kunnen og styrke i udtrykket.

Kontakt os

Vestjysk Kunstgalleri

Åbningstider

  • Mandag14:00-17:00
  • Tirsdag14:00-17:00
  • Onsdag10:00-13:00
  • Torsdag14:00-17:00
  • Fredag14:00-17:00
  • Lørdag10:00-13:00
  • SøndagEfter aftale

Ændrede Åbningstider

Ændring i åbningstider vil kunne ses her!

Bemærk venligst!

Kontakt os eventuelt på 20875590 for personlig aftale!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook & Instagram!

Følg med i vores seneste aktiviter, konkurrencer, og alt hvad der foregår hos Vestjysk Kunstgalleri - Voigt Fine Art -
Læs mere