Petersen, Vilhelm (1812-1880)

Kunstner beskrivelse

Vilhelm Petersen er først inden for de senere år trådt ud af den relative glemsel fra ukendt guldaldermaler og ind blandt de mere betydningsfulde landskabsmalere i 1800-tallets danske malerkunst. Betydningen skyldes ikke en kunstnerisk eller pædagogisk gennemslagskraft i samtiden, men alene et omfangsrigt oeuvre af først og fremmest landskabsstudier, der uden vanskeligheder kan hævde sig blandt periodens senere højt værdsatte friluftsmaleri. Efter akademiårene fremstod P. som trofast Eckersberg-elev via en række detaljerealistiske og perspektivisk omhyggelige prospekter fra Københavns havn. Som landskabsmaler fulgte han også de samtidige kollegers eksempel, han tog på rejse rundt i landet og udførte tegnede og malede studier, der dannede forlæg for større mere gennemarbejdede landskabssynteser. Han skildrede som en af de første Bornholms dramatiske natur og de store jyske hedelandskaber. Familiemæssige forpligtelser i 1840rne på grund af faderens sygdom og død samt senere økonomisk nødvendige ansættelser som tegnelærer vanskeliggjorde imidlertid P.s muligheder for, på linie med J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Vilh. Kyhn, at levere de for karrieren vigtige store nationalromantiske landskaber. Bortset fra ganske få større skovbilleder med samme monumentale skildring af den danske bøgeskov, som kendes fra P.C. Skovgaard og Godtfred Rump, består P.s sene oeuvre fortrinsvis af mindre skitser. En væsentlig del stammer fra den store udlandsrejse 1850-52, mens de senere års produktion hovedsagelig udgøres af motiver fra Nordsjælland, især fra de mange små fiskerlejer. Fælles for disse studier er en nuanceret fornemmelse for de forskellige motivers særlige koloristiske og atmosfæriske karakteristika, fastholdt gennem farvemættede og hastigt påførte penselstrøg, der ofte formår at bevare indtrykket af den umiddelbare iagttagelse og naturoplevelse.

Kontakt os

Vestjysk Kunstgalleri

Åbningstider

  • Mandag14:00-17:00
  • Tirsdag14:00-17:00
  • Onsdag10:00-13:00
  • Torsdag14:00-17:00
  • Fredag14:00-17:00
  • Lørdag10:00-13:00
  • SøndagEfter aftale

Ændrede Åbningstider

Bemærk venligst:

Ændring i åbningstider vil kunne ses her!

Vi holder normalt åbent - med de officielle forholdsregler der gælder for smittefare.

Der har været flere forespørgsler på personlige aftaler - og ja vi tilbyder også at holde specielt åbent for kunder der kommer langvejs fra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook & Instagram!

Følg med i vores seneste aktiviter, konkurrencer, og alt hvad der foregår hos Vestjysk Kunstgalleri - Voigt Fine Art -
Læs mere