Larsen, Johannes (1867-1961)

Kunstner beskrivelse

Johannes Larsen

Kerteminde, 27-12-1867 - Kerteminde, 20-12-1961, maler, grafiker

Uddannelse:

Teknisk Skole, København (H. Grønvold); Kunstnernes Studieskole (Frans Schwartz, Kristian Zahrtmann) 1884-93; medarbejder hos Joakim Skovgaard (Viborg Domkirke) 1899; lærte raderingsteknik af Tom Petersen 1902; træsnit hos F. Hendriksen 1904.

Stipendier og udmærkelser:

Bielke 1897; Raben-Levetzau 1905; Akad. 1903, 1905, 1907, 1909; Mention Honorable, Paris 1900; Diplôme d'honneur, Paris 1925; medl. af Akad. i Sth.

1939; Thorvaldsens Med. 1941; Den Fries Kunstnerlegat 1946; æresborger i Kerteminde 1947; Winkel og Magnussens Mindelegat 1953; Blicher- prisen 1957; Bogvennernes Tegnerpris 1958; æresmedl. af bl.a. Da. Bladtegnere, Grafisk Kunstnersamf. og Danm. Naturfredningsforen.; indstillet til livsvarig hædersgave på finansloven 1961.

Rejser og udlandsophold:

Tyskland 1890 (sammen med Karl Madsen, Alb. Gottschalk med flere); Norditalien 1898; Paris 1905; USA (Boston) 1907; Stockholm 1910; Danske øer

1921-24 (sammen med Achton Friis); Grønland 1925; Island 1927, 1930; De Canariske Øer m.v. 1928; England 1934 (sammen med Johs. V. Jensen); Bornholm 1948; Holland 1954.

Udstillinger (bl.a.):

Charl. Forår 1891-92; Kleis' Høstudst., Kbh. 1892; Den frie Udst. 1894-98, 1900-14, 1926, 1931, 1934, 1938,, 1940-41, 1943-44, 1947, 1951, 1953-54, 1958, 1962 (mindeudst.); Kunstnernes Studiesk. Udst. 1896; verdensudst., Paris 1900, 1925; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Contemp. Art in Scand., Brown Stone Gal., N.Y. 1912; Works by Modern Da.

Artists, Public Art Gal., Brighton 1912; Den baltiske udst., Malmö 1914; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Zahrtmann og hans Elever 1926; Da.

Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Målarkonst, Helsingfors 1928; L'art da., Jeu de Paume, Paris 1928; Da. Kunstudst., Oslo 1931; Amsterdam 1934; Riga 1936; Ungarn 1936; Bukarest 1936-37; Beograd 1937; Nord. Konst, Göteborg 1943; Charl. Eft. 1946, 1952; Da. Art Treasures, Victoria and Albert Mus., London 1948; Da. Malerkunst fra Hans Smidth til J.L., Charl.borg 1959.

Biografi:

Johannes Larsen voksede op i et kunstinteresseret miljø på faderens købmandsgård i Kerteminde. I byens gader så han som dreng Hans Smidth arbejde, og mødte via ham bl.a. Theodor Philipsen. De 2 blev, sammen med L.A. Ring, de nærmeste forbindelsesled for Larsen til den foregåendegenerations kunst. Der var i forvejen to malere i hans familie. Hans morbror var marinemaleren Christian Eckardt og en anden onkel, Johan Peter Bless, var portrætmaler. I sin erindringsbog ”Jeg kan huske” (et meget præcist udtryk for Larsens legendariske huskeevne) giver Larsen en række spændende beskrivelser af sine iagttagelser på naturområdet, specielt hvad angår fuglenes farver og fjerpragt. Allerede i 8-9-års alderen var han i stand til at karakterisere en fugl i tegning og vandfarve, og som 11-årig malede han under vejledning af "morbror Bless" sit første oliemaleri, ”Kattekillingen”. På Zahrtmanns Skole lærte han en dristigere brug af farven og fik et mere umiddelbart forhold til motivet. Sideløbende tilegnede han sig en udstrakt viden om naturen, dyr, blomster og fugle. Hjemme om sommeren malede han bl.a. en række fornemme, karakterfulde portrætter. Hans evner i denne retning førte til, at han i de unge år blev betegnet som portrætmaler. I flere landskabs- og figurstudier viser Larsen sin tidligt modnede forståelse for lysets betydning, og karakteristisk for disse arbejder er farvens milde lysholdighed. Hovedværket blandt Larsens større arbejder fra århundredets begyndelse er ”Bygevejr i april”, 1901-07. Larsen var dybt fascineret af årstidernes skiften, og noterede dag for dag omhyggeligt i sin dagbog, hvordan vejret var, og hvilke fugle han havde set eller hørt. Talrige titler bærer præg af denne usvigelige sikkerhed i skildringen af det danske vejr. Foruden hjemme i Kerteminde malede han ved Båxhult i Småland, hvor han i 1905 overtog en af faderens ejendomme. Barndommens interesse for fugle gav sig allerede i 1890’erne udslag i talrige studier af døde fugle, ofte i akvarel. Det er dog først i perioden 1910- 20, at fuglene for alvor bemægtiger sig en hovedplads i Larsens kunst. Foråret 1914 malede han første gang ved Filsø ved Henne i Vestjylland. Her fandt han motiver til en række billeder, der ved kolorittens dristighed og skildringen af det store natursceneri må regnes blandt hans hovedværker, f.eks. ”Svanerne letter”. Han var i stand til at indfange det karakteristiske i fuglenes bevægelser gennem luften på en overbevisende måde, ofte som en skjult "tegneserie", hvor en floks bevægelser er gengivet specifikt for hver enkelt fugl, således at helheden i flugten fornemmes. Samtidig med gennembruddet som "fuglemaler" eksperimenterede Larsen i perioden 1908-20 under indtryk af modernismen med mere farvestærke, forenklede landskabsgengivelser, hvor motivet i højere grad underordnes komposition og farveholdning. Det voldte imidlertid vanskeligheder at kombinere dette koloristisk søgende landskabsmaleri med de mere præcise fuglestudier. Måske på grund af de dårlige økonomiske forhold for kunstnere i 1920’erne valgte Larsen dog fremover at koncentrere sig om fuglelandskaberne og illustrationsopgaverne, hvortil kom en række store udsmykningsopgaver. Larsens grafiske værk er af et mægtigt omfang og i sin art i en klasse for sig. Allerede tidligt var han en mester i tegning og akvarel, ofte sammenarbejdet. 32 år gammel udførte han sin første radering, men hverken radering eller litografi kom til at veje tungt i hans produktion i forhold til træsnittet. Han modtog nogen vejledning af F. Hendriksen, gennem hvem han kom i kontakt med traditionen fra den engelske træskærer Thomas Bewick. Larsen viede en stor del af sin tid til bevarelse af natur og kulturværdier. Da kræfterne var sluppet op til de store opgaver i olie, ligesom det fysisk hårde træsnitsarbejde var lagt på hylden, koncentrerede Larsen sig i de sidste år med en usvækket skaberkraft om den akvarelteknik, som netop gennem Fynboernes virke fik et afgørende gennembrud.

Kontakt os

Vestjysk Kunstgalleri

Åbningstider

  • Mandag14:00-17:00
  • Tirsdag14:00-17:00
  • Onsdag10:00-13:00
  • Torsdag14:00-17:00
  • Fredag14:00-17:00
  • Lørdag10:00-13:00
  • SøndagEfter aftale

Ændrede Åbningstider

Bemærk venligst:

Ændring i åbningstider vil kunne ses her!

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook

Følg med i vores seneste aktiviter, konkurrencer, og alt hvad der foregår hos Vestjysk Kunstgalleri - Voigt Fine Art -
Læs mere