Holm, Rene, f.1967

Kunstner beskrivelse

René Holm’s serigrafitryk er fremstillet ved silketrykker Jørgen Hansen i perioden november/december 2011. Serien består af 2 værker i formatet 67 cm x 97 cm - begge i et oplag på 50 eksemplarer + e.a.. Hvert enkelt serigrafi er skabt på håndgrundet italiensk Fabriano papir, en håndmalet baggrund i 5 farver og derefter trykt i hele 37 farver. Inspirationen til de nye tryk er fra Holm´s udstilling "CRASH", som blev vist i maj måned 2011, med stor succes. Udstillingen kombinerede de maleriske kvaliteter med gadekunstens formsprog, og Holm har igennem det serigrafiske medie, viderefortolket "CRASH" værkerne. CRASH • 2011 - mellem tags og penselstrøg NEIN! Life of Brian. People suck! I don’t wanna be sure. Yo! er alle udsagn og statements, man kan læse på storbyernes graffitibemalede husmure - og i René Holms seneste malerier. René Holms kunstneriske udgangspunkt er netop graffiti og streetart, men i løbet af de seneste 10-12 år har han bevæget sig væk fra dette univers og har nu udviklet og rendyrket et udtryk, der er langt mere poetisk og malerisk. I den aktuelle serie, CRASH, vender Holm imidlertid tilbage til rødderne og genintroducerer streetart-genren i sine værker. At benytte elementer fra forskellige former for undergrundskultur som fx graffiti og streetart i billedkunsten er ikke i sig selv noget nyt. Det nye i CRASH-serien er, at Holm kombinerer de maleriske kvaliteter med gadekunstens formsprog, at de to udtryk eksisterer side om side. I de nye værker fortrænger det ene således ikke det andet. Det maleriske og det rå, penselstrøgene og graffitikunstnerens tags får i stedet lov at støde sammen - at mødes og integreres i et CRASH. Det overordnede projekt for René Holm har således været at inkorporere streetart-elementerne i sit etablerede, kunstneriske univers, mens den konkrete udfordring i den aktuelle serie har været af malerisk karakter. For hvor Holm normalt arbejder med udgangspunkt i et bestemt og på forhånd defineret tema, er det denne gang de kompositoriske og mere kreative problemstillinger, der har haft hans primære interesse: Hvordan kan de væsensforskellige elementer integreres, så de virker sammen i de faktiske kompositioner? - hvordan kan poetiske, diffuse naturskildringer og det hårde, visuelt kaotiske storbyudtryk kombineres og indgå i samme maleri? De enkelte værker i CRASH-serien er alle svar på disse spørgsmål. De nye komponenter i René Holms værker har nemlig også betydet et kompositorisk nybrud. Hvor hans værker tidligere primært bestod af menneskeskikkelser i drømmeagtige naturscenarier eller andre diffuse omgivelser, udgør forskellige former for arkitektur nu en væsentlig og selvstændig bestanddel i værkerne. Når Holm tidligere har malet huse og andre arkitektoniske elementer, har de oftest haft karakter af afgrænsede objekter, af enkeltelementer på lige fod med andre genstande i malerierne. I de nye værker har arkitekturen fået en langt mere strukturel og stram funktion. Nu bryder den billedfladen, skaber forskellige billedlag og dermed også nye perspektiviske snit. I mange af de nye værker fungerer de arkitektoniske elementer således som både visuelle og forståelsesmæssige forhindringer, som lag, vi på flere niveauer pirres til at søge bagom. Resultatet er, at der i CRASH bliver tale om en form for dobbelt-eksponering, for med serien introducerer Holm urbaniteten i sine vanlige naturskildringer. De to fænomener er nu ligeværdige billedelementer, som fungerer i et spændingsforhold, hvor det ene fremhæver og tydeliggør det andet og vice versa. Hans karakteristiske, drømmeagtige himmel synes fx endnu mere æterisk, når den støder sammen med de grå betonmure, som igen står endnu skarpere aftegnet i mødet med den sitrende, ’holmske’ skovbund. Med gadekunsten og storbyudtrykket invaderer bevidstheden om en anden og mere virkelig virkelighed den mentale tilstand, René Holms værker ellers afspejler. Pludselig kan vi opleve noget ‘brutalt’ i det ellers stemningsfuldt diffuse univers, men der er ikke alene tale om modsætninger, der mødes. De nye elementer i Holms værker fremhæver og accentuerer nemlig også det, der måske ikke er så poetisk i den tilsyneladende poetiske billedverden, som vi troede, vi kendte. På samme måde tilfører de urbane referencer ikke blot værkerne noget råt og cool. De indeholder også i sig selv en poetisk og diffus dimension: en flig af storbymenneskets drømmeunivers. Udsagn og opråb ytret i graffiti er de konkrete og synlige udtryk for storbymenneskets drømme, frustrationer og forhåbninger. Med CRASH har René Holm genskabt og kopieret faktiske (primært berlinske) graffitimaleres ytringer, tags og logoer, samlet dem på nye måder og indsat dem i sine egne værker. På den måde indeholder værkerne et unikt referencesystem, der på én gang er både diffust og meget virkeligt. Vi ser fx den legendariske streetart-gruppe, Wurstbandes, lille, maskerede og komiske pølsefænger, som man kan opleve rundt omkring på Berlins husmure. I Holms værk er han placeret på en mur over for statuen i Tiergarten af Fyrst Otto von Bismarck, der poserer - ikke med sin pølsegaffel, men - med sin sabel. Gennem et sådant greb understreger Holm den humor og det antiautoritære drive, som graffitikunsten også er et udtryk for. Og det er ikke alene Bismarck, vi kan genkende i de nye malerier, men også dele af Berlinmuren, en soldaterstatue, det forunderlige Teufelsberg og et militært vagttårn. Alle disse bygninger og monumenter er ladet med konnotationer og betydninger og indgår dermed i deres helt eget system af henvisninger. Men hvad er de symboler på? Hvad er det for en verdensorden, de udtrykker? I Holms værker er det en verdensorden, der er under angreb: Murene forvitrer, statuernes sokler angribes af tags og slagord og formaningerne om 'Kein Eintritt' flyder sammen med den omgivende graffiti og mister fuldstændig sin autoritet. De etablerede monumenter støder således sammen med gadens monumenter i et CRASH, i et slag, der ikke udkæmpes med geværer og sabler, men med spraydåser, humor og fandenivoldskhed. Den tilfældighed og det tilsyneladende kaos, man kan opleve på de graffitibemalede mure, har René Holm taget til sig og anvendt som strategi i sine egne malerier. De mange lag, tegn, overskrivninger, udsagn og referencer er ikke alene reproduceret i værkerne i kraft af, at Holm har kopieret faktiske tags og logoer. Teknisk har han også imiteret dem. Således er stencils, skabelontegninger og forskellige udklip inkorporeret i det ellers klassiske oliemaleri som en form for integrerede collager. Holm har sågar tilføjet stickers med gengivelser af nogle af sine egne, tidligere malerier, og på den måde peger referencesystemet ikke blot ud mod storbyens subkulturer, men også ind i hans eget kunstneriske univers. René Holms strategi med at sample og integrere forskellige, løsrevne betydningsfragmenter i sine malerier er ikke udviklet til CRASH-serien. De personer, som normalt plejer at befolke hans naturskildringer, har nemlig også karakter af skabeloner, som flyttes fra lærred til lærred og dermed indsættes i forskellige, tilsyneladende tilfældige sammenhænge. Strukturelt set er der således tale om en bagvedliggende sammenhæng mellem de aktuelle værker og Holms tidligere serier. Det markant anderledes er, at personerne er fraværende i de nye malerier - der er ikke et eneste menneske i bare ét af værkerne. Det interessante er imidlertid, at de mange udsagn, mærker og tegn vidner om en menneskelig tilstedeværelse, og på den måde er personerne alligevel tilstede i kraft af de spor, de har efterladt.

 

Kontakt os

Vestjysk Kunstgalleri

Åbningstider

  • Mandag14:00-17:00
  • Tirsdag14:00-17:00
  • Onsdag10:00-13:00
  • Torsdag14:00-17:00
  • Fredag14:00-17:00
  • Lørdag10:00-13:00
  • SøndagEfter aftale

Ændrede Åbningstider

Bemærk venligst:

Ændring i åbningstider vil kunne ses her!

Bemærk - Specielle Sommeråbningstider fra 10 Juni til 10 august

Torsdag & Fredag 14-17 samt Lørdag 11-13

Ferielukket fra 20 juni til og med 14 juli

M.v.h. Voigt

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook & Instagram!

Følg med i vores seneste aktiviter, konkurrencer, og alt hvad der foregår hos Vestjysk Kunstgalleri - Voigt Fine Art -
Læs mere